Porovnání většinových volebních metod

Porovnání volebních metod

Úvod

Volební metody se z dlouhodobého hlediska neustále vyvíjejí. Ve Spartě v antickém Řecku bylo zvykem volit radu starších metodou největšího hluku. Do rady zvolili kandidáta, kterého dav ocenil největším řevem. Taková volební metoda by jistě měla své kouzlo i v současnosti, avšak shromáždit 10 milionů lidí na jednom místě by nebylo zrovna praktické. Dnes už naštěstí známe mnohem rafinovanější metody. Abychom z nich mohli vybrat tu nejvhodnější pro naše společenské fungování, musíme je mezi sebou porovnat. Odborníci se shodují, že dobrá volební metoda by měla vybrat optimálního kandidáta (kandidáta maximalizujícího užitek), být srozumitelná, nepříliš náročná pro voliče a samotné volby by měly být lehce proveditelné. V našem porovnání se na základě těchto hledisek podíváme na volební metody, které se ve světě již používají, nebo se nad nimi akademici zamýšlí v odborných publikacích.

Ke stažení: Porovnání volebních metod [.xlsx] >

Kliknutím na jednotlivé metody níže se zobrazí detaily popisující jejich využití, pravidla, hodnocení, příklady, klady a zápory.

Alternativní hlasování (Instant runoff)

Systém relativní většiny (First-past-the-post)

Bordovo hlasování (Borda count)

Schvalovací hlasování (Approval voting)

Většinové posouzení (Majority judgment)

D21 - Janečkova metoda jen s plusovými hlasy

D21 - Janečkova metoda

Dvoukolový systém absolutní většiny (Plurality with runoff)

Zdroje

Závěr

Obecné výhody vícehlasých volebních metod oproti jednohlasým

Žádná univerzálně dokonalá volební metoda neexistuje, respektive žádná není dokonalá ve všech sledovaných parametrech. Je nutné zmínit, že výběr způsobu volby může mít dopad na průběh volební soutěže nebo na fungování stranického systému, to už se ale dostáváme nad rámec našeho srovnání. Systém relativní většiny, který je i v akademickém světě velmi kritizovaný, má své opodstatnění, protože je velmi praktický a jednoduchý pro voliče. Další rozšířenou jednohlasou metodou je dvoukolový systém absolutní většiny. Ten je s ohledem na výkonnostní kritéria o dost kvalitnější, avšak velmi nepraktický. Vyžaduje totiž druhé kolo, které je velmi nákladné a často spojené s nižší volební účastí. Vhodné alternativy bychom tak mohli najít u kvalitativně lepších metod, jakými jsou např. D21, Rozhodnutí většiny a Schvalovací hlasování.

Zajímá Vás více o volebních metodách?