Společná řeč

Společná řeč

Úvod

Řekni mi, co si myslíš o migraci, o Brexitu, o premiérovi, a já ti řeknu, jestli jsi dobrý, nebo špatný člověk. Úvodní věta vyjadřuje sentiment, který v posledních letech dominuje veřejné diskuzi nejen u nás, ale i v zahraničí. Výzkumy ukazují, že stoupá počet lidí, kteří se výrazně politicky vymezují, a klesá umírněnost a ochota se dohodnout. Lidé se shlukují do názorových bublin, kde si vyhledávají přátele, s nimiž hovoří a navazují vztahy. Více než dříve se také se svojí politickou orientací identifikujeme a považujeme ji za důležitou součást toho, kdo jsme. To s sebou nese emoce. Již nejde o společné hledání pravdy skrze diskuzi, ale o porážku nepřítele. Lidé se urážejí a zesměšňují ne proto, aby druhého přesvědčili, ale aby signalizovali loajalitu k vlastní skupině. To dále posiluje rozdělování společnosti, neboť urážky vedou k tomu, že se uražení ještě více radikalizují. Je to začarovaný kruh. Cílem projektu Společná řeč je tento kruh rozetnout.

Skrze naše aktivity se snažíme upozorňovat na hodnotu klidné a konstruktivní výměny názorů mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí. Součástí našeho přesvědčení je, že by lidé měli mít svobodu říkat věci, které si myslí. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na problematiku svobody slova, neboť ta je pro fungující veřejnou diskuzi nezbytná. Znepokojuje nás, že v dnešní době sledujeme narůstající tlaky - z mnoha na první pohled dobře myšlených důvodů - na její omezování. Jsme přesvědčení, že řešení vedoucí k dobré správě věcí veřejných je zcela opačné: pokud chceme konstruktivní veřejnou diskusi podpořit, potřebujeme robustnější svobodu slova.Projekt Společná řeč vidíme také jako podporu demokratické tradice v naší zemi. Ostatně jak řekl prezident Masaryk:

“Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností.”
- Tomáš Garrigue Masaryk

Spolupracujte s námi

Pojďte s námi vytvářet společenský prostor, který je otevřen diskuzi. Neváhejte nás kontaktovat, pokud chcete uspořádat přednášku, besedu nebo vás jen zajímá, jak byste mohli přispět konstruktivní diskuzi ve svém nejbližším okolí. Budeme se těšit na vaše podněty.

Přidejte se do skupiny Společná řeč na Facebooku a sledujte stránky Institutu H21!

Adam Růžička

Ředitel
‍adam.ruzicka@ih21.org