.ddown-toggle-text { white-space:normal !important; }

Průzkumy a analýzy

Průzkumy a analýzy

Institut H21 (IH21) realizoval od roku 2013 řadu teoretických a empirických studií. Celkově již institut realizoval 31 simulovaných voleb s cílem aplikovat a ověřit fungování D21 - Janečkovy metody a dalších volebních metod.

Cíle výzkumu

Volby
Výzkumná metoda
Vzorek
Vážený vzorek*
Volební obvody
Senátní volby 2018
Terénní výzkum
4 096
1 703
5 volebních obvodů
Prezidentské volby 2018
Terénní výzkum
2 568
1 754
celé území ČR
Senátní volby 2014
Exit poll
4 750
4 750
12 volebních obvodů
Komunální volby 2014
Exit poll
3 965
3 965
13 volebních obvodů

2018

Senátní volby 2018

Výzkumná témata

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem
 3. Schvalující hlasování
 4. Kombinované schvalující hlasování
 5. Majority Judgement („většinové posouzení“)
 6. Alternativní hlasování (Instant-runoff Voting, IRV)

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

 • Průměr udělených plusových hlasů: 2,42
 • Průměr udělených minusových hlasů: 0,69

Prezidentské volby 2018 

Výzkumná témata

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem

Metodologie výzkumu

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

 • Průměr udělených plusových hlasů: 2,34
 • Průměr udělených minusových hlasů: 0,78

2014

Senátní volby 2014

Výzkumná témata

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda s třemi plusovými a jedním minusovým hlasem

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

 • Průměr udělených plus hlasů: 1,67
 • Průměr udělených minus hlasů: 0,53

Komunální volby 2014 

Výzkumná témata

Aplikované volební metody

 1. Systém relativní většiny
 2. D21 - Janečkova metoda se dvěma plusovými a jedním minusovým hlasem

Metodologie výzkumu

Struktura hlasování v D21 - Janečkově metodě

 • Průměr udělených plus hlasů: 1,67
 • Průměr udělených minus hlasů: 0,53

Poznatky z 31 simulovaných voleb

1. Většina voličů uděluje více hlasů, pokud je má k dispozici.

2. Znalost kandidátů je klíčovým faktorem ovlivňujícím počet udělených hlasů.

3. D21 - Janečkova metoda zvýhodňuje kandidáty se širší podporou.

4. V D21 - Janečkově metodě byl oproti reálným volbám vítěz odlišný v šesti případech z 31 simulovaných voleb.

Kontakt

Zajímá Vás D21 - Janečkova metoda a výzkumy, které Institut H21 realizuje? Chcete s námi spolupracovat na výzkumných projektech? 

Jan Oreský

Výzkumné oddělení
jan.oresky@ih21.org