Foundation for Community Consensus

Partnerská organizace:
Foundation for Community Consensus (FCC)

V roce 2016 se Ankitha Cheerakathil ujala šíření vize D21 - Janečkovy volební metody v Asii. Světadílu, který je domovem nejvíce diverzifikovaných komunit, kultur a etnických skupin.

330 000

občanů, kteří se s použitím digitálních technologií zapojili do lokálního plánování

625

studentů, kteří se s použitím digitálních technologií zapojili do plánování školního rozpočtu

5

států v Indii

Foundation for Community Consensus (FCC) byla registrovaná v březnu roku 2018 v Novém Dillí v Indii a vychází z hodnot Institutu H21. Partnerská organizace se v současnosti zaměřuje na zapojení mládeže do rozhodování a aktivní participaci občanů ve venkovských a městských oblastech – to vše za využití inovativní D21 - Janečkovy metody.

Připadová studie 1

Zapojení občanů města Bilaspur ve státě Chhattisgarh

Program Mise inteligentních měst indické vlády umožnil prosperujícím a rozvíjejícím se městům rozpracovat vizi jejich budoucnosti. Indický stát Chhattisgarh nominoval v rámci Mise inteligentních měst své město Bilaspur na ‘City Challenge’. Zapojili jsme občany a vedli konzultace ohledně Smart City Proposal – návrhu inteligentního města Bilaspur. Po intenzivních průzkumech, které probíhaly tzv. ode dveří ke dveřím ve všech 66 městských částech (nejmenších orgánech místní správy) města Bilaspur, pořádání konzultačních setkání se stakeholdery z různých sektorů (včetně dopravy, energie a zdraví) a shromažďování návrhů od studentů, ve kterých popisovali svou vizi Inteligentního Bilaspuru, město nakonec vyhrálo finanční podporu od centrální vlády, aby mohlo dosáhnout cíle stát se inteligentním městem.

Setkání stakeholderů ohledně projektu Inteligentního města Bilaspur

Připadová studie 2

Mapování problematiky zaměstnanosti indické mládeže

Jakožto člen Nadace Státní indické banky (SBI Foundation) a Dhan Foundation pracoval Gurkaran Singh Bakshi na zlepšení zaměstnatelnosti mládeže ve své vesnici v Tamil Nadu.

Podpořil participaci mladých lidí v lokálních rozhodováních. Také ve vesnici realizoval průzkum veřejného mínění, ve kterém s použitím Janečkovy metody (D21) identifikoval nejpalčivější socio-ekonomické problémy, které místní mládež trápí. Výsledky ukázaly, že jako největší problém vnímají místní právě nezaměstnanost. Díky použití minusového hlasu si všiml, že ačkoliv respondenti vnímali nezaměstnanost jako nejvíce znepokojující faktor, byli místní občané spokojeni se stavem primárního a sekundárního vzdělávání. To naznačuje, že vzdělání nutně nevede k získání relevantních dovedností nebo zaměstnatelnosti.

Mládež ve vesnici společně řeší místní socio-ekonomické problémy

Připadová studie 3

Monitorování zdraví a výživy ve venkovských oblastech Indie

Janečkova metoda (D21) a její nástroje se používá pro monitorování venkovské populace v Indii. Saptami Dutta, členka SBI Foundation a Aga Khan Foundation pro rozvoj venkova, pracovala na koncepci vládnutí v oblastech indického státu Gujarat, ve kterých žijí různorodé indické kmeny a minority. Pořádala osvětová setkání se zdravotní komisí vesnice, mapovala oblasti, které vyžadovaly intervence a identifikovala ty, které byly nezbytné.

Za tímto účelem provedla základní studii, která analyzovala situaci pomocí Janečkovy metody (D21) a platformy digitální participace. Data byla užitečná při prezentování výsledků její studie úředníkům distriktu, jelikož pomohla obhájit udržitelnost a důležitost jejího projektu. Aga Khan Foundation zvláště ocenila její práci v efektivním analyzování problémů komunity.

Realizace základní studie s použitím Janečkovy metody (D21)

Připadová studie 4

Tvorba školních participativních rozpočtů: RPVV škola, Dillí

Školní participativní rozpočet (školní Pébéčko) byl realizován na škole Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya (RPVV) v Dillí. Studenti měli za úkol rozhodnout, jak nejlépe využít 200 000 indických rupií, aby zlepšili svou školu. S nápady přišlo okolo 500 studentů, které zvažovali a nakonec o nich hlasovali pomocí Janečkovy metody (D21), aby tak rozhodli o rozpočtu jejich školy.

Myšlenka, která získala největší počet hlasů, byla výstavba školního fotbalového hřiště. Zástupci studentů vítězných nápadů byli ocenění místním Členem legislativního shromáždění (MLA) a úředníky z ředitelství pro vzdělávání v Dillí.

Studenti, kteří své nápady prosazují v kampani

Připadová studie 5

Sociální audit indické vesnice

Plánování rozvoje Gramp Panchayat (radou vesnice), zkráceně GPDP, bylo v Indii spuštěno proto, aby urychlilo rozhodování v rámci lokálního plánování a podpořilo občanskou participaci na správě venkova. Orgány státní moci ale většinou mají nedostatek nebo žádná data o tom, jak se GPDP implementuje. Nikde nebyla tato situace tak extrémní jako ve vesnicích severního indického státu Haryana.

The Foundation for Community Consensus (FCC) provedla ve spolupráci s okresní správou státu Haryana sociální audit ve vesnici Hariyawas. Základním kamenem bylo zapojení místních občanů vůbec poprvé do lokálního plánování, s využitím Janečkovy metody (D21) a jejích nástrojů. Státní autority posléze navrhly nutné změny pro účinnou implementaci vládních směrnic.

Tým sociálního auditu ve vesnici Hariyawas

Více o týmu FCC v Indii